June 30, 2006

~ESTRANGHERO~

Hindi KAAWAY.
Hindi rin KAIBIGAN.
SINO KA?
Hindi. Kita. Kilala.

No comments: