October 06, 2005

payong

umuulan... nanaman...
sabihin mo lang...
pag pagod ka na...
at ngatog na...

papayungan kita...
sabay tayong lalakad sa ulan.

No comments: